Zpráva o chybě
Omlouváme se, ale při při běhu aplikace došlo k neočekávané chybě.
Pokračovat v práci můžete pomocí příkazů "zpět" nebo "opakovat" ve Vašem prohlížeči.
Předtím nám můžete být nápomocni v odstranění problému tím, že vyplníte Váš vlastní komentář k nastalé chybě a odešlete ho tlačítkem ODESLAT INFORMACI O CHYBĚ.
Popis chyby
Neošetřená výjimka.
Chyba při načítání loginu.
Data.DataClasses.LoginException: Chyba při načítání loginu. at Data.Utils.LoginUtils.LoginDB(Login loginIn) in C:\Projekty\Knihovny\Data\Data\Utils\LoginUtils.cs:line 425 at Data.Utils.LoginUtils.CheckLoginNonLogedUser(Page pageObject, Boolean pageAllowsPublicLogin, String publicUserName, String publicPassword, Login& loginOut) in C:\Projekty\Knihovny\Data\Data\Utils\LoginUtils.cs:line 366 at Data.DataClasses.PageBase.InitMyPage() in C:\Projekty\Knihovny\Data\Data\DataClasses\PageBase.cs:line 358 at Data.DataClasses.PageBase.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in C:\Projekty\Knihovny\Data\Data\DataClasses\PageBase.cs:line 334 at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) at Booking.Pages.Webstart.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
Váš komentář doplňte prosím zde (důležité je upřesnění, jak k chybě došlo; není třeba do komentáře vkládat již zobrazené informace technického charakteru):