Cestovní kancelář již od roku 1991
Call centrum Po - Pá 9:00 - 18:00
777 760 030
ckros@ckros.cz

Doprava

Informace k dopravě

Hlavním odjezdovým a příjezdovým místem v ČR je Brno (u některých linek Praha). K dopravě z jiných odjezdových míst organizujeme svozy, při kterých může být dle počtu klientů použit i jiný dopravní prostředek, např. mikrobus. Pokud je však na dané svozové trase méně než 8 osob, může být tato linka zrušena a klientovi je nabídnuto jiné nástupní místo, případně může být svoz zajištěn linkovým autobusem. Vždy je nutné počítat s možností přestupu. Cestovní kancelář ROS.BR s.r.o. si vyhrazuje právo změny odjezdového místa a času. Každá takováto změna bude klientovi oznámena nejpozději 1 den před odjezdem. Doprava na místo pobytu je zajišťována klimatizovanými autobusy.
Svozy do Brna mohou být zajišťovány jedním svozovým autobusem pro více cílových destinací (Chorvatsko, Itálie) s možností odlišné hodiny odjezdu z hlavního odjezdového místa. Počítejte proto s přestupní čekací dobou 30 min.  až 2 hodiny.

Jelikož zavazadlový prostor autobusu je omezen a autobusy nelze přetěžovat, je stanovena horní hranice přepravovaných zavazadel. V ceně jízdenky je zahrnuto jedno hlavní (max. 20 kg) a jedno příruční zavazadlo na osobu. Další zavazadla je možné přepravovat po předchozí dohodě, při nástupu do autobusu je řidičem vybírán příplatek za každé další zavazadlo. Jako další zavazadla se počítají také velká balení PET- lahví, nebo kartony piv. Z přepravy jsou vyloučena domácí zvířata.
Povinností cestujícího je uložit si svá zavazadla za pomoci řidiče do autobusu, při přestupu si svá zavadla přeložit a na konci cesty si svá zavazadla převzít.
Z důvodu častého zapomínaní zavazadel i jiných osobních věcí bychom Vás rádi upozornili, že za zapomenuté věci neručíme!

Několik základních pokynů usnadňujících hladký průběh cesty:

1)      Obvykle týden před odjezdem dostanete od cestovní kanceláře pokyny k odjezdu, kde je uvedeno nástupní místo a čas odjezdu (které však z technických důvodů podléhá možné změně, která musí být uvedena ve známost nejpozději v den předcházející dni odjezdu). Žádáme, aby se cestující dostavili nástupní místo alespoň 10 min. před uvedeným časem odjezdu. Pokud by autobus nedojel ve stanoveném čase, kontaktujte dispečink autobusové dopravy uvedený v pokynech k odjezdu. Nevolejte před časem, uvedeném v odbavovacích materiálech. Autobus Vás vysadí co nejblíže ubytovací kapacity či agentury.

2)      Při přestupech se zdržujte v blízkosti vozidla, které Vás dopravilo, usnadníte tím práci pracovníků.

3)      Během jízdy se řiďte pokyny řidičů, delegátů, nebo vedoucích zájezdu. Dodržujte délky stanovených bezpečnostních pauz během jízdy. Ve všech vozidlech platí přísný zákaz kouření! CK si vyhrazuje právo vyloučit z dopravy ty osoby, které jakýmkoliv způsobem narušují plynulost jízdy (tj. osoby silně podnapilé, vulgární, nedodržující zasedací pořádek, atp.), bez nároku na jakoukoli náhradu. Každý cestující je povinen dodržovat celní předpisy cílové destinace!

4)      Zasedací pořádek i jeho příprava je kompletně v kompetenci pracovníků odbavujících zájezd. Ke konkrétním požadavkům klienta mohou pouze přihlédnout, nemohou však přesná místa garantovat. Nedodržení zasedacího pořádku se pokládá za narušení plynulosti jízdy!

5)      Čas odjezdu autobusu zpět do ČR ze zahraničí se dozvíte až v den odjezdu, nejdříve však kolem poledne. O čase odjezdu budete informováni prostřednictvím delegátů nebo SMS zprávy. Bližší informace o odjezdech autobusu do ČR můžete také získat na telefonním čísle dispečinku, nevolejte však ani nepište před 12:00 hodinou v den odjezdu.

6)      V případě problému s dopravou kontaktujte dispečink dopravce, uvedený v pokynech k dopravě.